Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 31 of 31 (0.186 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Addebodaarkivet"
[texts]Inteckningsprotokoll - Addebodaarkivet
Utdrag från ett inteckningsprotokoll i Uppsala
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; inteckningprotokoll
Downloads: 37
[texts]AB Åkersberga-Trälhavet tar över Tuna - Addebodaarkivet
Handlingar rörande Tuna, Österåker
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f tuna
Downloads: 19
[texts]Inteckningsprotokoll Uppsala Rådhusrätt 1835 - Addebodaarkivet
Inteckningsprotokoll Uppsala Rådhusrätt 6 juni 1835
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; inteckningsprotokoll; uppsala
Downloads: 32
[texts]Pesten på Norrmalm i Stockholm - Addebodaarkivet
Pesten 1634 på Norrmalm i Stockholm
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; norrmalm; pest
Downloads: 47
[texts]Examen Constantin Soem - Addebodaarkivet
Examen för Constantin Soem hos Collegio medicum Uppsala, i början av 1700-talet, ev. år 1704.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; constantin soem
Downloads: 47
[texts]Köpeskillinglikvid Flemminggatan - Addebodaarkivet
Köpeskillinglikvid vid försäljning av en fastighet på Flemminggatan i Stockholm. Säljare Abel Bergman och köpare V. Wetterström.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f flemminggatan; flemminggatan; abel bergman; wetterström
Downloads: 10
[texts]Lagfart till Husén - Addebodaarkivet
Handlingar rörande Tuna i Österåker
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f tuna; tuna
Downloads: 11
[texts]Historik över Tuna i Åkersberga - Addebodaarkivet
Handskrivna noteringar från Addebodaarkivet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f tuna; tuna; österskär; åkersberga
Downloads: 46
[texts]Järnvägar till Djursholm, Stocksund och Värtan - Addebodaarkivet
Handlingar och anteckningar om nya järnvägar till Djursholm, Stocksund och Värtan från 1890-talet och första åren av 1900-talet.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg; djurholsmbanan; stocksund; djursholm; värtan
Downloads: 80
[texts]Addeboda gårdshandlingar - Addebodaarkivet
Fastighetshandlingar, köpehandlingar m.m. för Addeboda gård i Roslagen från 1700- och 1800-talen. Vissa kartor från förteckningen saknas.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f addeboda; addeboda; länna
Downloads: 43
[texts]Handlingar och anteckningar om järnvägen Rimbo-Sund - Addebodaarkivet
Handlingar och Gustaf Bergmans anteckningar om utbyggnaden av Järnvägen Rimbo-Sund, dvs. Roslagsbanans sträckning Rimbo - Hallstavik. Nära sekelskiftet 1900
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg; rimbo; hallstavik; rimbo-sund
Downloads: 73
[texts]Köpehandling Långängstorp - Addebodaarkivet
Köpehandlingar om en fastighet i Långängstorp, Stocksund för Maria Bergman, Gustaf Bergmans änka.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; maria bergman; långängstorp
Downloads: 86
[texts]Inventarieförteckning - Addebodaarkivet
Förteckning över div. inventarier som tillhör dir. Abel Bergman, Tuna, Österåker
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f tuna; abel bergman; tuna
Downloads: 69
[texts]Grönbecks album - Addebodaarkivet
Bilderna ur ett fotoalbum från 1800-talet, kanske ursprungligen tillhörigt familjen Kjellgren/Grönbäck.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; grönbeck; kalix avd l fotografier
Downloads: 44
[texts]Köpebrev för Tuna - Addebodaarkivet
Handling rörande Tuna i Österåker
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f tuna; tuna
Downloads: 67
[texts]Bildandet av AB Åkersberga-Trälhavet - Addebodaarkivet
Handlingar rörande Tuna, Österskär
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f tuna; tuna; ab åkersberga-trälhavet
Downloads: 66
[texts]Grönbecks andra album - Addebodaarkivet
Bilderna ur ett fotoalbum från 1800-talet, kanske ursprungligen tillhörigt familjen Kjellgren/Grönbäck eller någon närliggande släktgren.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; grönbeck; kalix avd l fotografier
Downloads: 65
[texts]Karta över Åkersberga och Österskär - Addebodaarkivet
Handlingar rörande Tuna, Österåker
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f tuna; tuna
Downloads: 98
[texts]Bildandet av nya bolaget - Addebodaarkivet
Handlingar och anteckningar från Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar som berör bildandet av det nya bolaget 1897 och inköp av andra järnvägar i närheten
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar
Downloads: 81
[texts]Personareglemente, lönelistor osv. - Addebodaarkivet
Reglemente för personal, lönelistor, annan ekonomi etc. för Stockholm-Rimbo Järnväg nära sekelskiftet 1900
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg; reglemente; lönelistor; rimbo
Downloads: 125
[texts]Kontrakt om Mora-Vänerns järnväg - Addebodaarkivet
Ett kontrakt om Mora-Vänerns järnvägs förlängning till Särna
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; mora-vänern
Downloads: 111
[texts]Några af Rimbo-Schebo jernvägs fördelar för landtmännen i Norra Roslagen - Addebodaarkivet
Skrift för att lokala investeringar till utbyggnaden av Roslagsbanan norr om Rimbo. Stcokholm 1891. Inscannat av Bo Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg; addebodaarkivet
Downloads: 87
[texts]Lagfart etc. för affär med Wallin - Addebodaarkivet
Lagfart m.m. för affär mellan AB Åkersberga-Trälhavet och Wallin
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f tuna; wallin; åkersberga; trälhavet; tuna; ab åkersberga-trälhavet
Downloads: 36
[texts]Trafikuppgifter för Västeråsbanan - Addebodaarkivet
Månadsvisa trafikuppgifter för Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg för åren 1887-1905. Inte fullständigt.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; addebodaarkivet; trafikrapporter; trafikuppgifter; stockholm-västerås-bergslagens järnvägar
Downloads: 91
[texts]Trafikrapporter från Stockholm-Rimbo järnväg - Addebodaarkivet
Trafikrapporter från företaget Stockholm-Rimbo järnväg, också med rapporter från bl.a. Södra Roslags kustbana och Rimbo-Sunds järnväg. 1902-05. Mycket ofullständigt.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg; addebodaarkivet; roslagsbanan; trafikrapporter; stockholm-rimbo järnväg
Downloads: 75
[texts]Div handlingar från främst 1902-1905 - Addebodaarkivet
Handlingar främst från åren 1902-1905 och främst rörande Stockholm-Västerås-Berglagens järnvägar samt även Stockholm-Rimbo järnväg.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg
Downloads: 85
[texts]Rapporter med trafikinkomster från Västeråsbanan - Addebodaarkivet
Rapporter med fördelningen av trafikinkomsten på Stockholm-Vesterås-Bergslagens, Sala-Tillberga, Norbergs, Klackbergs och Spånga-Löfsta jernvägar månadsvis för månader 1892, 1897-1905. Ofullständigt.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; addebodaarkivet; västeråsbanan; trafikinkomster; trafikrapporter; stockholm-västerås-bergslagens järnvägar
Downloads: 82
[texts]Kontrakt, andra handlingar och anteckningar - Addebodaarkivet
Div. kontrakt och andra handlingar berörande främst Stockholm-Rimbo järnväg samt även Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar omkring sekelskiftet 1900.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg
Downloads: 85
[texts]Personalinstruktioner, lönelistor osv för SRJ och SWB - Addebodaarkivet
Personalinstruktioner, lönelistor osv. för Stockholm-Rimbo järnvägar och Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar för tiden före och efter sekelskiftet 1900.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; addebodaarkivet; roslagsbanan; stockholm-rimbo järnväg
Downloads: 50
[texts]Handlingar rörande utbyggnaden av banan Engelsberg-Vansbro - Addebodaarkivet
Handlingar rörande anläggandet av järnvägssträckningen Engelsberg-Vansbro, tillhörande Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar. 1890-talet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; addebodaarkivet; stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; engelsberg-vansbro; engelsberg; vansbro
Downloads: 52
[texts]Tågteknik - Addebodaarkivet
Div. tekniska PM, beräkningar och artiklar som berör tåg för Stockholm-Rimbo järnväg och Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar. Daterade omkring sekelskriftet 1900
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; addebodaarkivet; roslagsbanan; trafikrapporter; stockholm-rimbo järnväg; stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; tågteknik; järnvägsteknik
Downloads: 99
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Addebodaarkivet

Related mediatypes

texts